1 viesti / 0 new
tcf
Tiedote: Kiipeilytoiminta Olhavalla kaudella 2010

Tiedote: Kiipeilytoiminta Olhavalla kaudella 2010

Veneet:
Talven aikana on neuvoteltu Metsähallituksen kanssa veneiden korvaamisesta uusilla ja mahdollisuudesta, että puisto ottaisi veneiden hankinnan ja huollon vastuulleen. Tähän ei kuitenkaan valitettavasti päästy, vaan veneet tulevat olemaan edelleen yksityisten tahojen vastuulla.  Ylipäätään lammella soutamisesta on keskusteltu: Metsähallitus haluaisi sen kokonaan loppuvan ja heidän näkemyksensä mukaan veneitä ei lammen rannoilla /lammella tulisi olla lainkaan. Perusteena on huoli lammella liikkumisen ”käsistä karkaamisesta” ja se että vastarannalla pesivät kaakkurit saattaisivat tästä häiriintyä. Kiipeilytoiminnan ja turvallisuusnäkökantojen mahdollistamiseksi on kuitenkin päästy sopimukseen siitä, että veneellä saa lammella edelleenkin liikkua ja että veneet voidaan näin ollen korvata uusilla.

Nykyiset veneet tullaan korvaamaan toukokuun aikana kahdella samanlaisella lasikuituisella veneellä. Veneet hankitaan Suomen kiipeilyliiton ja paikallisten yrittäjien yhteisrahoituksella. Metsähallitus on ehdottanut veneet korvaavaksi ratkaisuksi köysilauttaa mantereelta saareen (peruste: istuu paremmin luontoon). Mikäli tämä toteutetaan tulevaisuudessa, on se erinomainen lisä, mutta veneitä tarvitaan edelleen reiteille menoon sekä mahdollisiin pelastustehtäviin. Puisto on lupautunut tekemään talkooavun turvin uusille veneille säilytyspaikan /-liuskan rannalle, missä ne pysyvät paremmassa kunnossa kuin nykyään, kun veneet vedetään rannalle.

Toinen veneistä tulee yleiseen käyttöön nimikkeellä ”pelastusvene”. Tämä vene on tarkoitettu kiipeilijöiden viemiseen reiteille sekä saaren ja mantereen väliseen liikenteeseen ja pelastustoimintaan. Niin usein kuin mahdollista, tämä vene on pyrittävä pitämään mantereella eli, mikäli mahdollista, sillä viedään porukat ja tuodaan vene takaisin. Toinen vene lukitaan. Avaimet annetaan paikallisille yrittäjille ja Suomen kiipeilyliitolle, jolta sen jäsenseurat voivat anoa itselleen omaa kappaletta ja seurojen jäsenet edelleen lainata avainta Olhavalla käydessään. Tällä pyritään vaikuttamaan siihen, että rahoitukseen osallistuneille tahoille, erityisesti yrittäjille, on tarjolla aina kunnossa oleva vene, kun he ryhmänsä kanssa sitä tarvitsevat.

Veneitä saa siis jatkossa käyttää enää 1) kiipeilyreiteille menemiseen (ja luonnollisesti reiteiltä palaamiseen), 2) mahdollisiin pelastustehtäviin ja 3) paikallisten yrittäjien ryhmien liikutteluun. Molemmilla veneillä on ”huvisoutelu” kielletty. Käyttöä tullaan myös valvomaan, joten on tärkeää, että kiipeilijät ymmärtävät asian merkityksen laajemmin ja valvovat myös ”omien porukoiden” toimintaa tältä osin.

Avainsana tässä uudessa järjestelyssä on epäitsekkyys eli toisten huomioon ottaminen. Lukitun veneen käytöstä on mahdollista sopia yhteistyössä kaikkia palvelevalla tavalla, mikäli vain halua löytyy. Järjestelyllä pyritään myös tietoisesti nostamaan veneiden käyttöön liittyvää vastuuta ja ymmärrystä siitä, että nämä veneet eivät ole vain ”tulleet jostain” julkiselta taholta ja niitä voi surutta käyttää ja kohdella niin kuin itse parhaaksi näkee.

Muuta tärkeää:
• Metsähallitus on hyväksynyt ehdotuksen uudesta infotaulusta, laiturista ja muutamasta muusta myöhemmin toteutettavasta yksityiskohdasta. Tälle kaudelle tehdään väliaikainen ilmoitustaulu.
• Kaupallisesta toiminnasta puiston alueella ja isommista, myös ei kaupallisista, ryhmistä on sovittava aina etukäteen kirjallisesti Metsähallituksen kanssa: repovesi@metsa.fi
• Metsähallituksen toive on, että Olhavalla sattuneista onnettomuuksista sekä myös ”läheltäpiti-tapahtumista” ilmoitettaisiin (vaikka anonyymisti) SKILiin: http://www.climbing.fi/skil/?q=node/91
• Talven aikana on tullut havainto korpin pesästä Salaman männyn juurella. Mikäli poikaset eivät ole vielä lähteneet, älä kiipeä häiritsevän lähellä linjaa.
• Kesän aikana kalliolla tullaan tekemään tutkimus kiipeilyn vaikutuksesta lepakoiden pesintään. Mikäli kohtaat kalliolla ko. tutkijoita, pyri edesauttamaan heidän työtään sekä omalla toiminnallasi vaikuttamaan kiipeilyn jatkuvuuteen kalliolla.

Näin kauden alussa kannattaa kaikkien taas palauttaa mieliinsä hyvä access-etiketti kallioilla toimittaessa (http://www.climbing.fi/skil/?q=node/5). Erityisesti Olhavalla vieraillessa tulisi kaikkien ymmärtää sen ainutlaatuinen merkitys suomalaiselle kiipeilylle. Suomen kiipeilyliitolla on toimivat ja hyvät yhteydet puiston johtoon Metsähallitukseen ja tähän mennessä palaute kiipeilijöistä on ollut hyvin positiivista, joten pidetään se myös sellaisena.

Olhava sijaitsee kansallispuistoalueella, ja Metsähallitus määrittelee ja valvoo yksinoikeudella kaikkea puistossa tapahtuvaa toimintaa mukaan lukien kiipeily ja paikallinen yritystoiminta. Tämän vuoksi kiipeily Olhavalla on sallittua vain poikkeusluvalla ja tietyin sovituin säännöin. Yhteistyö Metsähallituksen ja paikallisten sidosryhmien kuten yrittäjien kanssa on avain kiipeilyn jatkuvuuteen Olhavalla, Suomen tärkeimmällä yksittäisellä kalliolla.

Olhavalla kiipeilijänä vieraillessasi olet siis VIP-henkilö Metsähallituksen näkövinkkelistä, joten toimi aina ja kaikissa tilanteissa sen arvoisesti. Kiipeilyn jatkuvuuden Olhavalla varmistat parhaiten noudattamalla sovittuja pelisääntöjä ja kunnioittamalla yhteisiä arvojamme.

Kysymyksiä, ehdotuksia ja havaintoja voi lähettää: olhavanvuori@gmail.com

Toni Fohlin
Olhava-yhteyshenkilö / SKIL
Kalliokiipeilykouluttaja